1920 den 16/10 flyttar familjen Snygg från Liljeberget 3 i Borås till Buttorp, Hultatorpet , Sexdrega.

Utflyttningsboken 1920

Torpet ser i princip ut som det gjorde då , både invändigt och utvändigt enligt Margareta , som var där för några år sedan och fick gå in och titta.

Ladugårdsbyggnaden

Vägen fram