Johan Edvard Snygg

Johan Edvard AnderssonSnygg

Född: 9 Jan 1856 Kinna

Död: 27 Feb 1919 Borås

 

Johan föddes som första barnet i Kinna,

år 1856 på Soldattorp No.1083 Rättaregården.

Fader var soldaten Anders Eriksson Snygg och modern hette

Anna Stina Johansdotter och var då 35 år.

 

Johan föddes som nr 3 i barnaskaran.

Här är en bild på soldattorp no.1076 i Kinna

Kan Johans första hem sett ut som detta tro ?

I soldattorpet bodde Johan med 5 syskon ,

alltså totalt 8 personer.

I Mars 1877 flyttar familjen till Råda, Mölnycke.

I slutet av 1882 så har dom flesta syskonen flyttat från familjen

och endast Johan och systern Johanna Augusta bor kvar med familjen.

 

1884 , 28 år gammal lämnar Johan familjen och flyttar in hos

sin bror Frans August och hans hustru Susanna Josefina i Mölnycke.

Vi ser i husförhörsboken att han även här har hunnit skaffa sig

både hustru och barn.

Hustrun heter Amanda Johannesdotter och är

född i Örby år 1865. Dom gifter sig i Februari 1884.

1884 i Februari föds parets första barn Edvin.

Edvin lever dock endast 3 dagar innan han somnar in ,

dödsorsak står inte angiven i dödsboken.

 

I Okt 1885 föds parets andra barn ,

en dotter som får namnet Alma Josefina.

 

Ett år efter så föder Johans bror ,

Frans Augusts hustru Susanna ett barn som

dom döper till Edvin,

kanske för att hedra den tidigt avlidna Edvin som

Johan & Amanda fick.

Men även för brodern så drabbas dom av tidig barnadöd,

Edvin dör endast 1 år och 10 månader gammal,

inte heller här står det någon dödsorsak i dödsboken.

 

Strax därpå , i Oktober 1888 så får brodern ytterligare ett barn ,

även denna gång en son. Dom döper återigen barnet till Edvin.

 

1889 föder paret Johan & Amanda en son

som döps till Axel Teodor.

 

1890 så drabbar tragedin återigen Frans och hans hustru Susanna,

Edvin verkar vara ett olycksdrabbat namn ,

Edvin dör i Augusti 1890 ,

Även han 1 år och 10 månadet gammal !

 

I Sveriges Befolkning 1890 (CD-skiva) så står det att Johan arbetar som fabriksarbetare , och det står även att dom bor tillsammans med hans bror på Mölnycke Fabriker.

Så det får väl antagas att han hade sin anställning där.

 

1891 drabbas återigen familjen av tragedi ,

dottern Alma dör , hon blir 5 år och 6 månader.

Inte heller här går det att se någon dödsorsak.

 

I November 1892 så flyttar Johan med familj ifrån sin bror

och styr mot Örgryte,Gustafsvik för att redan året därpå

1893 flytta tillbaka till brodern i Mölnycke.

(Varför denna korta flytt gjordes vet jag inte ,

men det kan ha varit något arbetsrelaterat )

Samma år i April föds sonen Gustaf Rudolf.

 

År 1895 i April så får återigen Frans och Susanna ett barn ,

och återigen en son , som återigen döps till Edvin !

 

Några månader senare får Johan och Amanda en dotter som får

namnet Ellen Katarina. Modern Amanda avlider 1 månad senare

i lungtuberkolos. Ellen har troligen smittats av modern

och dör endast 4 månader gammal även hon i lungtuberkolos.

 

Nedan finner ni bouppteckningen efter Amanda:

 

 

Om inte alla denna tragedi vore tillräckligt,

så kommer även den fjärde Edvin dö i tidig ålder ,

i Februari 1900 så dör han 5 år gammal i lunginflammation.

 

Johan har dock 3 år innan detta ,

1897 träffat och gift sig med en ny kvinna

vid namn Elin Charlotta Rylander , född 1872 i Örsås.

 

1898 flyttar Johan och hustrun Elin Charlotta och dom bägge

sönerna Axel Teodor och Gustaf Rudolf till Borås.

Dom flyttar in på Wiskadal No 3.

 

1899 föder Elin deras första gemensamma barn ,

en dotter vid namn Ellen Amalia.

 

Samma år flyttar familjen till Skogsbacke 1 i Borås

På bilden nedan som är tagen ur boken "Det Gamla Borås"

syns Gustaf Rudolf , fotot är taget 1903 vid Skogsbacke

vilket då betyder att han då skulle vara 10 år ,

jag vet tyvärr inte exakt vem som är han på bilden.

Nästa bild visar en bild på ett hus på Skogsbacke hämtat

från Olof Franzons Vykortssamling. Jag vet inte vilket hus det är ,

och jag vet inte när det är tagit

, men vi kan ju anta att det är Skogsbacke 1

Personerna på bilden KAN vara släktingar men det vet jag i nuläget inte.

(Om någon har mer information så maila gärna mig)

1900 står det i Sveriges Befolkning

att Johan arbetar som Färgeriarbetare

 

1903 föds sonen Oskar Edvin ,

(denna Edvin kommer dock att få ett bättre öde

än dom 4 tidigare , Oskar Edvin dör 1967 i Nässjö.)

 

1905 får paret en dotter som fick namnet Asta Dagny Margareta.

 

En liten notis är att det i husförhörslängderna står att Gustaf Rudolf

är bägges gemensamma son, detta är troligtvis något som blivit

fel och sedan hängt med i längderna.

 

1906 flyttar familjen till Wiskadal no 6

Där bor dom i ett år innan det är dags att flytta igen ,

Denna gången hamnar dom på Wiskadal No 5.

 

Här är en bild från "Det gamla Borås" som är tagit

på Wiskadal No 5 runt 1913-1914

"Gårdssidan med hyresgäster poserande vid köksingången"

 

1907 så föds sonen Erik Harry

Året efter är det ånyo dags för en flytt ,

Ny adress blir Liljeberget 2.

 

1910 får paret en dotter som kommer att heta Märta Elvira

 

I April 1913 så kommer paret att få ytterligare en dotter ,

Eva Linnea blir hennes namn.

 

Johan Edvard dör 1919 den 27 Februari ,

dödsorsaken "Lefverkräfta" , dvs Cancer i levern.

 

Det finns ingen gravsten för Johan , men det finns en enbuske

planterad på St.Birgittas Griftegård i Borås.

Här vilar Johan Edvard Snygg

 

 

Innan Johans död så hann han med att bygga ett hus till sin

familj , det kom att bli Liljeberget 3A.

Tiden för detta bör vara mellan 1913 - 1919.

Eva Linnea är nämligen född på Liljeberget 2.

 

Här ser ni en bild på huset.

Och en bild tagen på vintern

Här är en vacker tavla av huset målad av

Uno Bäckström

 

 

När det gäller Elin Charlotta så kommer hon att

leva som änka resten av livet , hon bor kvar på

Liljeberget 3A fram till sin död den 31 Januari 1953.

Då det inte går att följa böckerna för tillfället

längre än till 1938 så har jag just nu ingen mer information

att ge , ej heller någon dödsorsak.

 

Johan fick 1917 en medalj av

"Kungliga Patriotiska Sällskapets Medaljer"

medaljen föreslogs av "Älvsborgs Södra Hushållningssällskap,

belöning åt hos firman Svensson & Hagberg,Borås Anställda"

Medaljen var av typen "Jetong" och delades

ut för lång och trogen tjänst.Mer om hur det fungerar

finns att läsa här.

 

Firman Svensson & Hagberg

"År 1877 grundades i Borås av hrr Victor Svensson och Hjalmar Hagberg firman Svensson & Hagberg, som övertog firman Hagelqvist & Genzels engrosaffär i ylle- och bomullsvaror.

Verksamheten gick raskt framåt och sedan Hj. Hagberg år 1890 utträtt ur firman blev fabrikör Victor Svensson ensam innehavare av densamma. År 1895 utvidgades rörelsen att omfatta även fabrikation, i det att nämnda år nya fabriksbyggnader uppfördes vid Skaraborgsvägen i närheten av Borås övre station. Fabriksrörelsen, som bedrevs under firma Appreterings A.-B. Norden, omfattade tryckeri, blekeri, färgeri och merceriseringsanstalt."

 

Jag har har begärt och fått ut bouppteckningen

efter Johan Edvard. Det är en intressant läsning och

ger en bild hur dom levde och hade det.

 

Här är följer lite bilder hur Skogsbacke ser ut idag

Alla husen är borta , men det finns lite husgrunder,

murar,staket och trappor kvar.

(Klicka på bilderna)

Anders Eriksson Snygg

Född: 30 Jan 1829 Örby

Död: 11 Jan 1889 Råda